Ny vaktordning ble vedtatt på årsmøtet 22. mars 2022. Det arbeides med tilrettelegging for hjemmesiden.

Vaktinstruks

Vaktlisten er et samarbeid mellom Tofte båtforening og Sagene båtforening.
Du skal møte i "din båthavn" og ha den som base.
Vakttiden er fra kl. 2300 til kl. 0500 (oppmøte i god tid før vakten starter).
Det skal kjøres minst fire runder i løpet av natten og observere aktivitet.
Runden skal omfatte Tofte Båtforening og Sagene Båtforening.
Nøkler til adkomst til havnene skal være tilgjengelig på oppmøtested.
Alle skal bruke gule vester.Det er nødvendig at vaktene disponerer bil.
De som går vakt må være minst 18 år.

Om nødvendig er telefon nr. Til politiet 02800.

Det er viktig å signere i vaktlogg i begge havner.
Hvis oppsatt vaktdato ikke passer, må den enkelte selv sørge for å bytte eller skaffe avløser.
Vakt kan byttes etter avtale mellom to vaktpliktige.
I vaktprotokollen skal det framgå hvem som har byttet med hvem.
Det er kun mulig å bytte vakt innbyrdes i havnene.

De som ikke møter på vakt, og ikke sørget for avløser vil bli fakturert for kr. 2000,-.

Hvis man ikke får byttet eller på annen måte skaffet avløser, kan følgende personer kontaktes (alle havnene kan bruke de oppsatte reservene).
Betaling til disse personene er kr. 1000.-. 

Espen Berger;        mobil 414 55 288
Per Magne Torø;    mobil 908 57 831
Rolf Grønvold;       mobil 950 56 173
Holger Svendberg; mobil 907 84 162

Arbeidsoppgaver

  • Vaktenes start skal angis med klokkeslett i vaktprotokollene, ved vaktenes avslutning skal protokollen signeres og klokkeslettet angis. Navn på vaktene skal være klart leselig.
  • Kjøre ut til de havner som er med i ordningen.
  • Inspeksjon både av brygger og parkeringsplass skal foretas minst en gang i timen, til uregelmessige tider.
  • Vaktene skal vise seg for eventuelle besøkende når disse oppdages, men skal ikke gå i fysisk inngrep med eventuelle tyver. I tilfelle skal data om båt- og biltype samt om mulig reg.nr noteres og politiet varsles på tlf. 02800.

Båtforeningenes styrer
12.03.20