Havneavgift gjestende båter, bobil, caravan mm. kr. 200,-/døgn. Betales via VIPPS eller i postkasse ved Tofte Båtforenings vakthytte.

 

Dersom ledig kapasitet, leies plasser ut til ikke-medlemmer.

Sommerplassleie for ikke-medlemmer:

  • 2,0 meter bryggeplass kr. 3000,-
  • 2,5 meter bryggeplass kr. 3750,-
  • 3,0 meter bryggeplass kr. 4500,-
  • 3,5 meter bryggeplass kr. 5250,-
  • 4,0 meter bryggeplass kr. 6000,-

Vinteropplagsplass for ikke-medlemmer:

  • Inntil 20 fots båt kr. 2500,-
  • Over 20 fots båt kr. 3500,-

Inkluderer bruk av havnens kran ved opphaling og utsetting, dog skal alltid ett medlem av båtforeningen være den som betjener kranen.

Ikke-medlemmer som kun skal bruke havnens kran - opp eller ned, kr. 500,-.