Havneavgift gjestende båter, bobil, caravan sommerplass, vinteropplag mm., se menyen /båthavna/gjester/

 

For medlemmene gjelder:

Årsavgift medlemmer:

  • 2,0 meter bryggeplass kr. 2520,-
  • 2,5 meter bryggeplass kr. 3150,-
  • 3,0 meter bryggeplass kr. 3780,-
  • 3,5 meter bryggeplass kr. 4410,-
  • 4,0 meter bryggeplass kr. 5040,-

Vinteropplagsplass for medlemmer er inkludert i årsavgiften.

Inkluderer bruk av havnens kran ved opphaling og utsetting.

Prisene blir regulert etter konsumprisindeksen hver desember og rundet opp til nærmeste 10 krone. 

Årsavgift hvilende medlemmer:

  • Kr- 800,-

Innmeldingsgebyr:

  • Kr. 8000,- Vedtatt på årsmøtet 2022